Personal tools
You are here: Home malmo06t

Testseminarie i Malmö 5/6 2003

Heldag: Testmetodik för lättrörlig utveckling

Tid & Plats:

Malmö torsdag 5 juni 2003
Kl 9:00-17:00
Hiltons konferenscenter,
Triangeln i Malmö

Tema:

Testmetodik för lättrörlig utveckling
Seminariet hålls på engelska

För vem:

Utvecklare, testare, projektledare, produktchefer.

Presentatörer:

Ward Cunningham, Cunningham & Cunningham, USA
Charlie Poole, Poole Consulting, USA
Erik Lundh, Compelcon AB, Sweden

Pris:

4 995 kr exklusive moms
Inklusive kaffe, lunch och dokumentation

Arrangör

Compelcon AB

Bilder från seminariet 5 juni 2003

Tack till alla utvecklare, testare, projektledare och chefer från både Sverige och Danmark som deltog nÀr Malmö gÀstades av Charlie Poole & Ward Cunningham!

Bilder från seminariet hittar du hÀr

"Charlie Poole och Ward Cunningham (pappa till CRC-kort, Wiki, eXtreme Programming, mm) genomförde en workshop kring testdriven utveckling i Malmö 5 juni 2003. Charlie & Ward uppmuntrade deltagarna att ta med egna datorer. Sedan lÀrde sig deltagarna att tÀnka igenom problemet först, genom att skriva tester, och försöka koda en lösning sedan. Dagen började med en orientering och nÀr dagen var slut hade både utvecklare och testfolk skrivit tester och löst svåra problem med Wards senaste uppfinning FIT-Framework for Interactive Testing."


Ward Cunningham

Ward Cunningham pekas ofta ut som uppfinnaren bakom eXtreme Programming. Ward Cunningham bildade ett legendariskt par tillsammans med Kent Beck på Textronix för snart ett decennium sedan.

Ward har även uppfunnit webb-fenomenet wiki och är en nyckelspelare inom Design Patterns. (Wikin uppfanns ursprungligen för att kunna skriva design patterns över nätet)

Wards senaste uppfinning FIT är ett genialiskt testverktyg för funktionstester som går att elegant kombinera med både Wiki och eXtreme Programming. Med FIT kan ickeprogrammerare smidigt skriva testspecifikationer i valfritt verktyg som kan skapa HTML-tabeller. Dessa kan sedan köras av FIT. FIT bygger på xUnit/JUnit och finns redan för ett antal språk

 

Ward Cunningham

Mer om Ward:

www.c2.com

Mer om FIT:

fit.c2.com

Charlie Poole

Charlie Poole har arbetat med programvaruutveckling i 25 år. Han är baserad i Seattle, USA och har lokala uppdrag för bl a Microsoft. Charlie har jobbat med .NET och C# sedan de tidigaste beta-versionerna och är en av utvecklarna av NUnit, .NET-versionen av testramverket xUnit. (Microsoft är för närvarande en av världens största användare av Nunit)

Charlie är ordförande i Seattle XP Users Group och verkar för spridning av XP i nordvästra USA.

 

Charlie Poole

Mer om Charlie:

www.pooleconsulting.com

www.charliepoole.org

Mer om NUnit:

www.nunit.org

Erik Lundh

Erik Lundh har jobbat med produktorienterad utveckling av programvara i 20 år, sedan 90-talet med fokus på bättre sätt att utveckla. År 2000 fick Erik kontakt med eXtreme Programming(XP) och lättrörlig utveckling(Agile) via arbete med ett svenskt tvärindustriellt designcentrum. Erik var med på den första internationella XP-konferensen XP2000 och har deltagit varje år sedan dess. Designcentret lades på is, men XP väckte stort intresse. Sedan dess har Erik varit fullt upptagen med att propagera för bättre arbetsformer med XP som konkret metod, samt agera coach i nyckelprojekt när team och företag anammar XP som lättrörlig arbetsmetodik.

Erik har de senaste åren varit coach i ett antal XP-projekt med hög profil samt utbildat 100-tals utvecklare, testare, projektledare och linjechefer i lättrörlig utveckling med XP.

Eriks arbete med spridning och införande av XP och lättrörlig utveckling har uppmärksammats internationellt. På senare tid har han blivit inbjuden till flera expertpaneler på olika internationella konferenser tillsammans med bl a Kent Beck, Ron Jeffreis, Ward Cunningham, Mary Poppendieck och Gary Pollice (Rational)

Erik är också en mycket aktiv medlem i det sydsvenska kostnadsfria förbättrings-nätverket SPIN-SYD med ett 40-tal företag (Ericsson, ABB, IKEA, mfl ) samt Lunds Tekniska Högskola som medlemmar.

Publikationer:

www.compelcon.se/publications

Mer om Erik:

www.compelcon.se

 

Erik Lundh

OOPSLA 02: Erik i panel med Kent Beck, Ron Jeffreis, Rob Mee mfl

TCRE02 workshop under RE02

XP2002: Erik presenterade sitt sätt att sprida XP via nätverk och satt i panel med Kent Beck


Innehåll

Ward Cunningham, Charlie Poole och Erik Lundh kombinerar ett tydligt program som ger dig konkreta kunskaper, med en interaktiv Workshop.

Vi kommer inte bara att visa OH-bilder. Vi kommer under dagen att engagera deltagarna i olika roller i praktiska exempel. Alla som deltar kommer att få roller som dom trivs med! Du som deltagare kan både före och under seminariet ställa frågor som vi tar med och besvarar med förklaringar och exempel. Vi kanske gör en övning kring din fråga. Interaktion är en grundprincip för testdriven såväl som lättrörlig (agile) utveckling. Ward Cunningham, en av upphovsmännen till eXtreme Programming, är välkänd för sin förmåga att engagera och snabbt ge insikter till alla som deltar.

Egen laptop ger plus!

Du är välkommen att ta med egen laptop. Gör du det får du den med hem laddad med fri programvara och exempel från seminariet. Det är en fördel om du har trådlöst nätverk eller nätverkssladd. Vi kan också ladda ner programvaran till din maskin via CD-skivor eller USB-minne.

Ward och Charlie har med sig FIT, Junit, Nunit, mfl kostnadsfria programvaror som du kan använda i övningarna och ta med hem. Vi kommer också att ha låne-maskiner tillgängliga.

Ange på din anmälan om du tar med egen maskin! Både PC och Mac går bra!

Vi kommer att tillämpa grupparbete i par-programmeringens anda under alla övningar.


Ward Cunningham premiärvisar FIT under en Birds Of a Feather-session på OOPSLA '02
Längst till vänster lyssnar Kent Beck intresserat. Några deltagare (bl a Erik Lundh) hade med PC-laptops och WLAN-kort. Folk grupperade sig kring dessa och kopplade upp sig via det trådlösa nätverket mot Wards FIT-server, en Apple Powerbook.

Vad du får ut av seminariet

Alla deltagare: Du får kunskap om olika typer av test och när de är lämpligast att använda. Du upptäcker hur test kan ersätta eller komplettera traditionella sätt att kommunicera krav och programvarudesign. Du upptäcker vilken betydelse test kan ha för bättre kommunikation och feedback i utvecklingsprojekt med programvara.

Utvecklare: Du lär dig testdriven utveckling, dvs att utveckla problemlösande genom att definiera och uppfylla testfall. Du lär dig hur både krav och design kan uttryckas via testfall. Du lär dig specifika test-tekniker genom att arbeta med två närbesläktade familjer av testramverk(xUnit och FIT). Du lär dig hur du kan applicera samma tekniker i ett antal olika språk och på olika plattformar. Fria testramverk i familjen xUnit finns för ett 30-tal programspråk. Släktingen FIT är också kostnadsfri och finns för ett växande antal programspråk. Vi arbetar under workshopen i Java, C# och kan demonstrera xUnit och FIT för fler språk på begäran.

Testare: Du lär dig hur din testverksamhet kan underlättas av att utvecklarna skriver modultester. Modultester skapas i samma programspråk som den testade programvaran, med hjälp av ett testramverk. Du lär dig hur FIT kan användas för att låta lekmän specificera funktions/acceptanstester med hjälp av tabeller och webbgränssnitt. Du lär dig specifika testidiom för utvecklare genom att arbeta med två närbesläktade familjer av testramverk(xUnit och FIT). Du lär dig hur samma idiom kan appliceras i ett antal olika språk och på olika plattformar. Fria testramverk i familjen xUnit finns för ett 30-tal programspråk. Släktingen FIT är också kostnadsfri och finns för ett växande antal programspråk. Vi arbetar under workshopen i Java, C# och kan demonstrera xUnit och FIT för fler språk på begäran.

Projektledare: Du lär dig att bättre utnyttja projektets utvecklar- och test-resurser genom testdriven utveckling, olika teststrategier, samt modul-, funktions- och acceptanstest. Du får en uppfattning, överblick och insikt i hur de nya arbetsformerna, som utvecklare och testare gärna tillämpar, kan underlätta ditt nästa projekt.

Beställare/Produktchefer/Produktledare: Du får inblick i hur testdriven utveckling ger möjlighet att alltid ha en stabil programvara att visa fram. Du ser hur du själv kan formulera testfall för att tydliggöra dina krav. Du ser hur du kan uttrycka hårda krav som testtabeller i Word, Excel eller via webb. Du ser tabellerna automatisk köras som test i FIT. Du ser hur den integrerade testdrivna utvecklingen ger dig hårda fakta och verktyg för att kommunicera med både projektet och dina chefer.

Agenda

8:30

Registrering

9:00

Test-driven utveckling - en lättrörlig metodik

Erik Lundh - svensk pionjär inom XP-coaching

Introduktion till test-driven utveckling (TDD) och dess roll i eXtreme Programming och andra metoder i Agile-familjen. Erfarenheter och reflektioner från åren med eXtreme Programming.
Hur TDD uppmuntrar till problemlösande utveckling med minskad komplexitet.
Hur du inför test-driven utveckling i din organisation.

10:00

Kaffe med smörgås

10:30

Communicating through Tests

Ward Cunningham - uppfinnaren av XP, Wiki, FIT
Charlie Poole - en av utvecklarna bakom NUnit

Ward & Charlie ger en unik introduktion till XP och demonstrerar värdet av test i programvaruutveckling.
Vi använder Java, C# och visar två olika test-ansatser: modultest med Junit/Nunit och tester ur kund/användarperspektiv med FIT

11:00

Iteration 1: Hur man kommer igång. Vi får en kort instruktion och sätter sedan snabbt upp testmiljöer för både JUnit alt NUnit och FIT. Vi verifierar vår testmiljö genom enkla test.

12:00

Lunch

13:00

Iteration 2: Att utveckla test-drivet. Vi tar oss an en programmeringsuppgift och löser den med test-riven utveckling. Vi arbetar här i grupper med Ward, Charlie och Erik som handledare. Vi arbetar enligt era önskemål i Java eller C#.

14:00

Iteration 3: Funktions och acceptanstest. Vi utvecklar tester med FIT för en programfunktion. Vi arbetar efter era önskemål i Java eller C#.

15:00

Kaffe

15:30

Iteration 4: Vi sätter samman ett helt testsystem där några av oss utvecklar testdrivet med modultester, andra beskriver acceptanstester medan en tredje grupp skapar bryggan mellan testbeskrivning i FIT och den aktuella programvaran.

16:30

Sammanfattning, diskussion och frågor